Absolwenci WSJO

Zgodnie z przepisami art. 13a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Uczelnia zobowiązana jest do monitorowania kariery zawodowej absolwenta.
W związku z powyższym prosimy o wypełnienie formularza i dostarczenie go do Biura Kształcenia przy odbiorze dyplomu ukończenia studiów.

Problem z logowaniem do Serwisu WSJO Pomoc: studenci | wykładowcy
Godziny otwarcia Biura KształceniaGodziny otwarcia Biblioteki
 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia